Zásady č. 138/1979 Zb.Zásady na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov a pri propagácii, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. novembra 1979 č. 301

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979 do24.05.1990
Účinnosť od 08.11.1979 do24.05.1990