Vyhláška č. 136/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov dodávaných nákupnými organizáciami na spracovanie alebo na predaj

Čiastka 26/1979
Platnosť od 10.12.1979 do29.09.1988
Účinnosť od 01.01.1980 do29.09.1988
Zrušený 155/1988 Zb.