Vyhláška č. 135/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dojednaní Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islandskej republiky

Čiastka 26/1979
Platnosť od 10.12.1979
Účinnosť od 25.12.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót.

OBSAH