Vyhláška č. 131/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Čiastka 25/1979
Platnosť od 30.11.1979
Účinnosť od 30.11.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 14 dňom 25. júna 1979.