Uznesenie č. 127/1979 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Čiastka 25/1979
Platnosť od 30.11.1979 do30.09.1988
Zrušený 106/1988 Zb.