Vyhláška č. 124/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť ŠTIAVNICKÉ VRCHY

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 24/1979
Platnosť od 12.11.1979
Účinnosť od 01.01.1995