Vyhláška č. 124/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť ŠTIAVNICKÉ VRCHY

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 24/1979
Platnosť od 12.11.1979
Účinnosť od 01.01.1995

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1995 287/1994 Z. z. Aktuálne znenie
12.11.1979 - 31.12.1994

Pôvodný predpis

12.11.1979