Vyhláška č. 119/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Mali

Čiastka 23/1979
Platnosť od 08.11.1979
Účinnosť od 23.11.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku X dňom 6. júna 1978.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.11.1979 Aktuálne znenie