Nariadenie vlády č. 115/1979 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Čiastka 23/1979
Platnosť od 08.11.1979
Účinnosť od 01.09.1980

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1980 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

08.11.1979