Uznesenie č. 114/1979 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Federálneho zhromaždenia

Čiastka 23/1979
Platnosť od 08.11.1979 do30.09.1988
Zrušený 100/1988 Zb.