Vyhláška č. 111/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť BIELE KARPATY

Čiastka 22/1979
Platnosť od 24.09.1979 do31.07.1989
Účinnosť od 24.09.1979 do31.07.1989
Zrušený 65/1989 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.09.1979 - 31.07.1989