Vyhláška č. 11/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach

Čiastka 2/1979
Platnosť od 20.02.1979 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1979 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1979 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

20.02.1979