Vyhláška č. 107/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel

Čiastka 22/1979
Platnosť od 24.09.1979 do28.02.1991
Účinnosť od 01.01.1980 do28.02.1991
Zrušený 55/1991 Zb.

OBSAH