Nariadenie vlády č. 106/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú hranice príjmov prípustné pre poskytovanie niektorých sociálnych dávok na deti

Čiastka 22/1979
Platnosť od 24.09.1979 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1979 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH