Vyhláška č. 104/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti domov pionierov a mládeže, staníc mladých technikov, staníc mladých prírodovedcov a staníc mladých turistov

Čiastka 21/1979
Platnosť od 31.08.1979 do30.11.1994
Účinnosť od 01.10.1979 do30.11.1994
Zrušený 291/1994 Z. z.