Vyhláška č. 103/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich

(v znení č. 84/1981 Zb.)

Čiastka 21/1979
Platnosť od 31.08.1979 do31.12.1984
Účinnosť od 01.09.1981 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1981 - 31.12.1984 84/1981 Zb.
01.09.1979 - 31.08.1981