Vyhláška č. 101/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 21/1979
Platnosť od 31.08.1979 do31.01.1982
Účinnosť od 31.08.1979 do31.01.1982
Zrušený 16/1982 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.08.1979 - 31.01.1982