Vyhláška č. 89/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností a titulov, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike

Čiastka 20/1978
Platnosť od 28.08.1978
Účinnosť od 12.09.1978
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť podľa svojho článku 7 dňom podpisu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.09.1978 Aktuálne znenie