Nariadenie vlády č. 83/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane

Čiastka 19/1978
Platnosť od 17.07.1978 do31.12.1992
Účinnosť od 17.07.1978 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.

OBSAH