Vyhláška č. 74/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve

Čiastka 16/1978
Platnosť od 29.06.1978 do31.12.1989
Účinnosť od 01.07.1978 do31.12.1989
Zrušený 162/1989 Zb.