Nariadenie vlády č. 72/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien

Čiastka 16/1978
Platnosť od 29.06.1978 do31.12.1985
Najbližšie účinné znenie 01.09.1978
Zrušený 112/1985 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1978 - 31.12.1985

Pôvodný predpis

29.06.1978