Nariadenie vlády č. 72/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien

Čiastka 16/1978
Platnosť od 29.06.1978 do31.12.1985
Účinnosť od 01.09.1978 do31.12.1985
Zrušený 112/1985 Zb.