Nariadenie vlády č. 71/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom

Čiastka 16/1978
Platnosť od 29.06.1978 do31.12.1983
Účinnosť od 01.08.1978 do31.12.1983
Zrušený 142/1983 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1978 - 31.12.1983