Vyhláška č. 68/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.

Čiastka 15/1978
Platnosť od 26.06.1978 do31.12.1981
Účinnosť od 01.07.1978 do31.12.1981
Zrušený 105/1981 Zb.

OBSAH