Vyhláška č. 53/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou

Čiastka 12/1978
Platnosť od 29.05.1978
Účinnosť od 13.06.1978
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Zmluva nadobudla platnosť 20. aprílom 1978. Pre ČR bola zrušená oznámením MZV ČR č. 123/1994 Zb. s účinnosťou od 22.12.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.06.1978 Aktuálne znenie