Nariadenie vlády č. 46/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove

(v znení č. 52/1981 Zb., 184/2002 Z. z.)

Čiastka 10/1978
Platnosť od 06.05.1978
Účinnosť od 01.06.2002

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2002 184/2002 Z. z. Aktuálne znenie
01.06.1981 - 31.05.2002 52/1981 Zb.
01.07.1978 - 31.05.1981