Zákon č. 37/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 8/1978
Platnosť od 25.04.1978 do28.12.1990
Účinnosť od 01.07.1978 do28.12.1990
Zrušený 597/1990 Zb.

OBSAH