Vyhláška č. 35/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami

Čiastka 7/1978
Platnosť od 13.04.1978 do14.03.2008
Účinnosť od 13.04.1978 do14.03.2008
Zrušený 82/2008 Z. z.