Zákon č. 30/1978 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov

Čiastka 6/1978
Platnosť od 10.04.1978 do31.08.1993
Účinnosť od 10.04.1978 do31.08.1993
Zrušený 182/1993 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.04.1978 - 31.08.1993