Vyhláška č. 27/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou

Čiastka 5/1978
Platnosť od 10.03.1978
Účinnosť od 25.03.1978
Redakčná poznámka

Dohoda vstúpila do platnosti podľa svojho článku 11 dňom 4. januára 1978.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.03.1978 Aktuálne znenie