Vyhláška č. 26/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach

Čiastka 5/1978
Platnosť od 10.03.1978 do24.11.1994
Účinnosť od 25.03.1978 do24.11.1994
Zrušený 369/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 5 dňom 21. januára 1978.