Vyhláška č. 20/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám

Čiastka 4/1978
Platnosť od 24.02.1978 do31.12.1984
Účinnosť od 01.04.1978 do31.12.1984
Zrušený 103/1984 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1978 - 31.12.1984