Vyhláška č. 18/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky

Čiastka 4/1978
Platnosť od 24.02.1978
Účinnosť od 11.03.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 25. novembra 1977.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.03.1978 Aktuálne znenie