Vyhláška č. 151/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o združovaní prostriedkov socialistických organizácií

(v znení č. 15/1984 Zb., 22/1986 Zb.)

Čiastka 34/1978
Platnosť od 29.12.1978 do29.04.1991
Účinnosť od 28.03.1986 do29.04.1991
Zrušený 150/1991 Zb.