Zákon č. 150/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

Čiastka 33/1978
Platnosť od 27.12.1978 do04.04.1989
Účinnosť od 01.01.1979 do04.04.1989
Zrušený 44/1989 Zb.

OBSAH