Opatrenie č. 15/1978 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR".

Čiastka 4/1978
Platnosť od 24.02.1978 do14.10.1990
Účinnosť od 24.02.1978 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 31/1978 Zb. zo dňa 4. apríla 1978.