Zákon č. 146/1978 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1979

Čiastka 33/1978
Platnosť od 27.12.1978 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1979 do31.12.1979

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1979 - 31.12.1979

Pôvodný predpis

27.12.1978