Vyhláška č. 138/1978 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 110/1974 Zb.

Čiastka 31/1978
Platnosť od 28.11.1978 do10.12.1991
Najbližšie účinné znenie 01.02.1979
Zrušený 494/1991 Zb.

OBSAH