Vyhláška č. 129/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov

Čiastka 30/1978
Platnosť od 03.11.1978
Účinnosť od 18.11.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 15. septembra 1978.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.11.1978 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

03.11.1978