Nariadenie vlády č. 119/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Nízke Tatry

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 27/1978
Platnosť od 19.10.1978 do30.06.1997
Účinnosť od 01.01.1995 do30.06.1997
Zrušený 182/1997 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1995 - 30.06.1997 287/1994 Z. z.
19.10.1978 - 31.12.1994