Vyhláška č. 108/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru

Čiastka 24/1978
Platnosť od 15.09.1978
Účinnosť od 30.09.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XIII dňom 3. mája 1978. Pre ČR bola platnosť Obchodnej dohody zrušená oznámením MZV ČR č. 133/1996 Zb. s účinnosťou od 4.3.1996

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.09.1978 Aktuálne znenie