Úplné znenie č. 100/1978 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 Zb.)

Čiastka 23/1978
Platnosť od 05.09.1978 do31.12.1983
Zrušený 142/1983 Zb.