Zákon č. 92/1977 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb.

Čiastka 27/1977
Platnosť od 20.12.1977 do31.03.2002
Účinnosť od 20.12.1977 do31.03.2002
Zrušený 133/2002 Z. z.

OBSAH