Zákon č. 91/1977 Zb.Zákon o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb.

Čiastka 27/1977
Platnosť od 20.12.1977 do27.12.1992
Účinnosť od 20.12.1977 do27.12.1992
Zrušený 599/1992 Zb.

OBSAH