Zákon č. 90/1977 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978

Čiastka 27/1977
Platnosť od 20.12.1977 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1982
Zrušený 169/1982 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1978 - 31.12.1982

Pôvodný predpis

20.12.1977