Zákon č. 88/1977 Zb.Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1978

Čiastka 27/1977
Platnosť od 20.12.1977 do31.12.1978
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1978

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1978 - 31.12.1978