Vyhláška č. 87/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Somálskej demokratickej republiky o vedeckotechnickej spolupráci

Čiastka 26/1977
Platnosť od 15.12.1977
Účinnosť od 30.12.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 20. júna 1977.