Vyhláška č. 85/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podmienkach začívania stavieb a ich registrácii a evidencii

Čiastka 26/1977
Platnosť od 15.12.1977 do31.12.1983
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1983
Zrušený 145/1983 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1978 - 31.12.1983

Pôvodný predpis

15.12.1977