Vyhláška č. 8/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických

Čiastka 3/1977
Platnosť od 21.02.1977 do08.12.2002
Účinnosť od 08.03.1977 do08.12.2002
Zrušený 51/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XVI dňom 6. septembra 1976.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.03.1977 - 08.12.2002