Vyhláška č. 78/1977 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií

Čiastka 24/1977
Platnosť od 23.11.1977 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1989
Zrušený 202/1989 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1978 - 31.12.1989

Pôvodný predpis

23.11.1977